100% Polyester Thread White 100

£2.20

SKU: KRH002
Sajou 100% Polyester Sewing Thread
100m per reel
Colour: 100 White