12mm Iron On Diamante Strip (per metre) 45 Vintage per metre

£4.20

SKU: FTV004

12mm Iron On Diamante Strip (per metre) 45 Vintage per metre