Basix Birch: Knitting Pins: Circular Needles : Fixed: 100cm x 20mm

Ex. VAT$13.00 USD

Knit Pro Basix Birch Jumbo Birch: Knitting Pins: Circular: Fixed: 100cm x 20mm